Gizlilik Politikası

Cvcim.com ' u ziyaret eden, hizmet alan kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve en iyi şekilde hizmetlerden faydalanmaları amacıyla, iş bu güvenlik ve gizlilik ilkelerini benimsemiştir. Bu ilkeler, sitede üzerinde kullanıcıların sağladığı verilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi ve iletilmesine ilişkin ilkelerdir. Kullanıcıların, siteyi kullanmakla, bu gizlilik politikasında yer alan şartları kabul ettiği addolunur.

Cvcim.com, kişilerin özgeçmiş hazırlamaları, paylaşmaları ve bu yönde hizmetler alması için oluşturulmuş bir platformdur. 5651 sayılı yasa gereği yer sağlayıcıdır. Bu sebeple kullanıcıların sitede paylaştığı içeriklerden, bunların gizlilik ve güvenliğinden, hukuka aykırılığından Cvcim.com sorumlu değildir.

Cvcim.com, kullanıcıların sisteme üye olurken,  hizmetlerden faydalanırken, CV’ler içeriğinde, anket ve formlar aracılığı ile; sisteme girmiş olduğu tüm bilgileri, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korumaktadır. Ayrıca sağlanan veri ve bilgilerin, gizlilik ve güvenliği için çeşitli önlemler almakta ve düzenli testler yürütmektedir. Böylece olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlar.

Kullanıcı, sisteme kaydettiği CV’lerinde yer alan kişisel bilgilerinin, CV’lerini kendi rızası ile bir başka kişi, kurum veya site ile paylaşmak istemesi halinde, Cvcim.com tarafından kaydedilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmasına, Cvcim.com tarafından bu verilerin istatistik amacıyla kaydedilmesine, işlenmesine ve üçüncü kurum ve kuruşlarla paylaşılmasına rıza gösterdiğini Kabul ve beyan eder. 

Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari ve diğerleri) arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir. Kullanıcıların sisteme yüklediği her tür bilgi, ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası’na sahip netdirekt veri merkezlerinde saklanmaktadır.

Cvcim.com, kullanıcıların kendisine site aracılığı ile ilettiği her tür bireysel ve kurumsal bilgi ve veriyi, işbu sözleşmede belirlenen amaçlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Cvcim.com ’ un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Cvcim.com , bu gibi bilgileri paylaşırken kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder.

Cvcim.com, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile eposta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır.

Cvcim.com , kullanıcıların izin verdiği verilerin paylaşımını durdurma,  iletişim faaliyetini ve pazarlama yapılmasını sonlandırma, sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlama gibi haklarını onlara tanır ve bu yönde kolay, anlaşılır araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

Cvcim.com, sitesinde, muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve acil olarak giderilmesi amacıyla, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, varsa eğer sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler, kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. Cvcim.com ’ un5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.   

Cvcim.com, site üzerinden üçüncü taraf sitelere link(bağlantı) sağlayabilir, kullanıcıları yönlendirebilir. Anlaşmalı olduğu 3. tarafların reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. Cvcim.com, bağlantı verilen üçüncü taraf sitenin  hesap ve şifre güvenliğinden, gizlilik ve güvenlik politikalarından, yayınladıkları içeriklerden dolayı hiç bir koşulda sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Cvcim.com sistemi üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden, hizmetlerden faydalanırken verilerin yedeklenmesinden kendisi sorumludur. Aksi halde Cvcim.com, herhangi bir verinin zarar görmesinden, kaybından sorumlu değildir.

Cvcim.com tarafından, site ile ilgili tüm önlemler alındığı halde, saldırılara uğrar ve kişisel bilgiler zarar görecek olursa, Cvcim.com doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıya ait ad ve soy ad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgiler; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır:

1. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

2. Kullanıcılar ile Cvcim.com arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,

3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi,

4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

 

Cvcim.com, kullanıcıların kendisine sağladığı gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

Cvcim.com sunulan hizmetlere dair ücret politikasında değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Kullanıcı, site üzerinden, ürün veya hizmet satın aldığı takdirde, kişisel verileri ve kredi kartı bilgileri Cvcim.com tarafından saklanmaz, doğrudan bankaya gönderilir. Cvcim.com , ödemeye dair bilgileri ise sadece satın alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanır. Bu kişisel veriler, ele geçirilmesinin önlenmesi için, Cvcim.com tarafından SSL Secure Sistemi ile korunmaktadır ve sözleşmeye aykırı herhangi bir amaçla veya kullanıcının istemediği hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacaktır.

Kullanıcı elektronik ticaret sitesine vermiş olduğu tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilir ve değiştirebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerini güvenli koruduğu takdirde başkalarının ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Cvcim.com teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) aracılığı ile, site kullanımı hakkındaki bilgileri, IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verilerini elde edebilir, kullanıcılar bunların otomatik olarak kaydedildiğini kabul eder. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye yarar ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerse, çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Google Analytics ve Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapılması amacıyla, kullanıcıların internet tarayıcılarındaki çerezlerden görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi anonim şekilde bilgi toplayabilirler. Bu bilgilerin toplanmasının istenmediği durumlarda, Kullanıcılar tarayıcı ayarlarından çerezlerin kullanımını durdurabilirler.

Kullanıcılar, site üzerinde düzenlenen periyodik anketlere cevap vermekle, bu yol ile sağladıkları verilerin, Cvcim.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabileceğini kabul eder.

Cvcim.com üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, Cvcim.com adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

Kullanıcı, kişisel verilerinin hangi amaçlarla nasıl ve nerede kullanılacağına dair işbu sözleşme ile bilgilendirildiğini, işbu sözleşme kapsamında belirlenen verilerin, belirlenen amaçlarla Cvcim.com tarafından kullanılmasına rıza gösterdiğini kabul eder.