Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve Sunumu

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve Sunumu Neden Önemlidir? Nasıl Paylaşılmalıdır?

Bireylerin, topluluk içerisinde gönüllülük esaslı dahil olduğu programlar/projeler bireysel faydanın ötesinde toplumsal farkındalık ve bilinç oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedendendir ki, Sosyal Sorumluluk ve Faaliyetler karşınızdaki uzmanın sizi tanıması için önemli bir etmendir.

Bu alanda vermiş olduğunuz bilgilerin; kişiliğiniz, hobileriniz ve sorumluluk bilinciniz konularında sizi temsil edeceğini unutmayın.

Eğitim hayatınız ile başlayan kariyer yolculuğunda; dahil olmuş olduğunuz sivil toplum kuruluşları, gönüllülük faaliyetleri kişilik envanterinizin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

 

Peki nasıl paylaşmalısınız?

  • Öncelikle bu konuda paylaşacağınız bilgilerinizin, paylaşım formatınızı belirleyeceğini unutmamalısınız.
  • Sosyal sorumluluk konusunda dikkat etmeniz gereken diğer bir husus ise faaliyetlerini üstlenmiş olduğunuz kurumsal yapıdır. CV oluşturulurken, hangi pozisyonda faaliyetlere dahil olduğunuz muhakkak belirtilmelidir.
  • Dahil olduğunuz sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda bilgi alınabilecek bir referansınızı belirtmeniz gerekmektedir.
  • Üye olduğunuz Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Siyasi Partiler vb.) üyelik süreniz ile birlikte muhakkak belirtilmelidir.