Yabancı Dil Bilgisi

Yabancı Dil Bilgisinin Paylaşılması Neden Önemlidir? Nasıl Paylaşılmalıdır?

 

Geçmişte iş hayatında yerellik ve lokal faaliyetler ön planda iken, günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle değişime uğramış, dünya ticari anlamda; siyasi sınırların ötesinde bir hal almıştır. Yeni Pazar arayışları ile başlayan bu süreç, yeni kültürlerle kaynaşmayı gerektirmiş, ötesinde düşünsel ve stratejik olarak ticari perspektifti ve hâkim paradigmaları değiştirmemizi sağlamıştır.

Global iletişimin on plana çıktığı bu noktada yeni bir lisan öğrenmek hayatın akışına dahil olarak çağa ayak uydurabilmek için zaruret haline gelmiştir.

CV’de muhakkak yer vermeniz gereken yabancı dil bilgisi durumunuzu;

  • Eğer herhangi bir eğitim, sınav, sertifika bilginiz var ise o bölümlerde belirtmeniz gerekmektedir.
  • Eğer ikinci yabancı diliniz, ikinci anadiliniz ise bu bilgiyi özellikle belirtmelisiniz.
  • Dil düzeyiniz, yabancı dil bilginiz konusunda belirtmeniz gereken bir bilgidir. Bu doğrultu da uluslararası geçerliliği olan bir belgeniz varsa, düzeyinizi belirtirken o kurum/kuruluşun derecelendirme sistemini tercih etmeniz gerekmektedir.